Select language

Select a language to view the site

student For future students
Contact us
logo

International Education Institute for Study and Research of V.N. Karazin Kharkiv National University

flag_ru

EN

email Contact us

Postgraduate

За рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна в Навчально-науковому інституті міжнародної освіти в 2023 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Мета освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» – забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки компетентних педагогічних і науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних до ефективного здійснення інноваційної педагогічної й науково-дослідницької діяльності в царині освітніх, педагогічних наук на засадах дотримання норм академічної доброчесності з метою підвищення науково-освітнього потенціалу регіону і країни загалом, активізації інтеграції України в європейський і світовий освітній та науковий простір.

Термін підготовки в аспірантурі – 4 роки. Підготовка аспірантів здійснюється за очною (денна та вечірня) та заочною формами навчання. Підготовка в аспірантурі включає виконання здобувачем відповідної навчально-освітньої програми за спеціальністю впродовж 2 років та проведення власного наукового дослідження. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту дисертаційної роботи.

У Навчально-науковому інституті міжнародної освіти підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюють  висококваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід викладацької діяльності та керівництва роботою аспірантів над дисертацією, у тому числі  7 докторів педагогічних наук: С. Бєляєв, С. Куліш, В. Лунячек, О. Кабацька, І. Таможська, Н. Ткачова, Н. Ушакова.  

Шановні абітурієнти! Запрошуємо  Вас отримати якісну педагогічну освіту!